หน้าแรก
   ประกันบุคคล
   แบบประกันสุขภาพ
   แบบบำนาญใหม่
   ประกันอุบัติเหตุ
   ประกันกลุ่ม
   สมัครตัวแทน
   ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 386
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 929,203
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ประกันชีวิต
โครงการเมืองไทย รับทรพย์ตลอดชีพ 90/7
[6 พฤศจิกายน 2557 08:23 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8701 คนจุดเด่นของโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

- ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองยาวนานถึงครบอายุ 90 ปี 
- รับเงินจ่ายคืน 
     2%* ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
     2%* ทุกปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 จนถึงครบอายุ 89 ปี 
- รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 100%* 
- เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา 
- ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน -70 ปี 

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

อายุ (ปี)    :      อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท) 
                         ชาย              หญิง 
30           :       100.29           95.22 
35           :       103.96           98.35 
40           :       108.68          102.25 
50           :       122.00          113.79 

ภาพแสดงผลประโยชน์

ตัวอย่างผลประโยชน์ของโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ

ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซื้อโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 
ที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ปีละ 95,220 บาท

หมายเหตุ :

- เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ
  ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มทำสัญญา 


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย 
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงและบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ 


กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

ตามสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15-59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น 
ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง 
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ 
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น 

ประกันชีวิต
- โครงการเมืองไทย รับทรพย์ตลอดชีพ 90/7 [6 พฤศจิกายน 2557 08:23 น.]
- Premier Legacy 99/10 (วางแผนภาษีมรดก) [6 พฤศจิกายน 2557 08:23 น.]
- เมืองไทย แฮปปี้ 14/4 [6 พฤศจิกายน 2557 08:23 น.]
- เมืองไทยตลอดชีพ 90/5 (วางแผนภาษีมรดก) [6 พฤศจิกายน 2557 08:23 น.]
- เมืองไทยธนพันธู์ 20/8 [6 พฤศจิกายน 2557 08:23 น.]
- เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 [6 พฤศจิกายน 2557 08:23 น.]
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY