หน้าแรก
   ประกันบุคคล
   แบบประกันสุขภาพ
   แบบบำนาญใหม่
   ประกันอุบัติเหตุ
   ประกันกลุ่ม
   สมัครตัวแทน
   ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 486
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 745,872
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  บำนาญลดหย่อนภาษี (ใหม่)
เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
[5 กุมภาพันธ์ 2554 09:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10558 คน
เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 

จุดเด่นของแบบประกันภัย

• สุขใจ.....กับการวางแผนการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณในอนาคต
• เบาใจ......กับสิทธิการลดหย่อนภาษี
• อุ่นใจ.....กับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 250 %*
• สบายใจ....กับเงินบำนาญรวมสูงสุดถึง 312 % * โดยรับเงินบำนาญ ปีละ 12 %*  ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์
  ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปีไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี
• มั่นใจ.....กับการรับรองการรับเงินบำนาญ 15 ปี หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี
  โดยรับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้รับจนครบ 15 ปี**          
          * เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
          ** ตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. อายุที่รับประกันภัย                        : 20 – 55 ปี
  2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ           : 100,000 บาท
  3. การชำระเบี้ยประกันภัย                   : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
  4. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม                     : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
  5. การตรวจสุขภาพ                            : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

      1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี     
          นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
      2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ 
          หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
      3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
          ของบริษัทฯ

 ตัวอย่างเบี้ยประกัน ชายอายุ 40

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ตุลาคม 2553


 
บำนาญลดหย่อนภาษี (ใหม่)
- เมืองไทย 8560 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และ เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) [5 กุมภาพันธ์ 2554 09:56 น.]
- เมืองไทย 8555 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และ เมืองไทย 9955 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) [5 กุมภาพันธ์ 2554 09:56 น.]
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY