หน้าแรก
   ประกันบุคคล
   แบบประกันสุขภาพ
   แบบบำนาญใหม่
   ประกันอุบัติเหตุ
   ประกันกลุ่ม
   สมัครตัวแทน
   ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 72
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 946,721
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
  ประกันกลุ่ม
ประกันกลุ่ม พนักงานตั้งแต่ 3 -ขึ้นไป
[3 มีนาคม 2553 19:34 น.]จำนวนผู้เข้าชม 70591 คน

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบประกัน      

ราคาประกันกลุ่ม     รายละเอียดประกัน        <<<    แบบประกันกลุ่ม 3-19คน

ราคาประกันกลุ่ม     รายละเอียดประกัน        <<<    แบบประกันกลุ่ม 20-100คนราคาประกันกลุ่ม พนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปติดต่อเราเพื่อนำเสนอแบบ

 


 

ข้อมูลแบบประกัน

การประกันกลุ่ม (GROUP INSURANCE) คืออะไร
การประกันกลุ่มโดยทั่วไป ให้ความคุ้มครองด้านประกันภัยต่าง ๆ แก่พนักงานภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณารับประกันจากความเสี่ยงของบุคคลทั้งกลุ่มโดยเฉลี่ย รวมถึง อายุ เพศ หน้าที่การงาน และจำนวนเงินเอาประกัน โดยคำนวณเบี้ยประกันออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันเพียงอัตราเดียวและใช้กับทุกคนในกลุ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายการทำประกันลดลง และมีผลให้เบี้ยประกันโดยรวมต่ำกว่าประกันชีวิตรายบุคคล การประกันชีวิตกลุ่มนอกจากจะมีเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำแล้ว ระยะเวลาการประกันยังเหมาะสมสำหรับห้างร้าน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีการสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายปีโดยที่เจ้าของธุรกิจมักจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันทั้งหมดให้กับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ความคุ้มครอง

การประกันชีวิตกลุ่ม
คุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทั้งในและนอกประเทศ  เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะจ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยผู้นั้น

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
คุ้มครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  และเป็นผลโดยตรงให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ  ภายใน180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุนั้น

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก. 1
การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก.2
การประกันค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (รพก.)
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพกลุ่ม
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือ ทุพพลภาพถาวร

การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วย (TPI)
การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ (ทพก.)
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย ซีไอ กลุ่ม 
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง ตามคำนิยามของโรคในสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้รับหลักฐานทางการแพทย์ของการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้  บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และให้ถือว่าความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยรายบุคคลตามสัญญาเพิ่มเติมสิ้นสุดผลบังคับ 

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
1. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยใน (IPD)
2. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยนอก (OPD)
3. การรักษาทันตกรรม (Dental Care Benefit)
4. การคลอดบุตร (Maternity Benefit)
5. การรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Benefit) 
ประกันกลุ่ม
- โครงการ Extra care plus สำหรับพนักงานเพิ่มเติม [3 มีนาคม 2553 19:34 น.]
- ประกันกลุ่ม พนักงานตั้งแต่ 3 -ขึ้นไป [3 มีนาคม 2553 19:34 น.]
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY