หน้าแรก
   ประกันบุคคล
   แบบประกันสุขภาพ
   แบบบำนาญใหม่
   ประกันอุบัติเหตุ
   ประกันกลุ่ม
   สมัครตัวแทน
   ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 128
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 906,835
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
13 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  ประกันอุบัติเหตุ
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A. Plus
[3 มีนาคม 2553 18:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 16674 คน
ชื่อแบบประกัน :
  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A. Plus
รายละเอียด :

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

      ·  เฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ1 และชั้นอาชีพ 2

      ·  อาณาเขตการคุ้มครอง : ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี 

      ·  เกณฑ์อายุที่รับประกันภัยได้ : อายุ 1 เดือน - 75 ปีบริบูรณ์ (อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี รับประกันภัยได้สูงสุด

          500,000 บาท และอายุ 60 ปีขึ้นไป  รับประกันภัยได้สูงสุด  1,000,000  บาท )

      ·  สำหรับผู้ทำประกันภัยทุกท่านจะได้รับบัตร  Easy P.A. Credit

 

แผนความคุ้มครอง

 

 

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

 

100,000

200,000

300,000

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

100,000

200,000

300,000

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* สูงสุดไม่เกิน

 

 

 

 

 

 

 

ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายสูงสุดไม่เกิน

100,000

200,000

300,000

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 

 

 

 

 

 

 

สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ*

50,000

100,000

150,000

250,000

500,000

500,000

500,000

จากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

สูงสุดไม่เกิน

 

 

 

 

 

 

 

เงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน

10,000

20,000

30,000

50,000

100,000

100,000

100,000

เสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

200,000

400,000

600,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ* จากอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุดไม่เกิน

 

 

 

 

 

 

 

บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน

อายุรับประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อปี

 

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

อายุ  1 เดือน - 15 ปี

1,000

1,300

1,650

2,450

 

 

 

อายุ  16 ปี - 60 ปี

1,000

1,300

1,650

2,450

4,400

5,400

7,200

อายุ  61 ปี - 65 ปี

1,100

1,600

1,950

2,950

4,900

 

 

อายุ  66 ปี - 70 ปี

1,200

1,800

2,450

3,450

6,200

 

 

อายุ  71 ปี - 75 ปี

1,800

2,300

3,050

4,450

8,200

 

 

 

*  ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์

       

หมายเหตุ

           กลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย คือ อาชีพงานสนาม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกร รับจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ

ความคุ้มครอง

             บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ยินดีมอบความคุ้มครองให้คุณเลือกได้ตามความต้องการจากแผนความคุ้มครอง 7 แผน ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ดังนี้

1. คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ, สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง

2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 10% ของความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต)และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

3. คุ้มครองภัยฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ตามความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท 

4. คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ, สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง จากอุบัติเหตุขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

5. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ ในกรณีสูญเสียชีวิต,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ,สูญเสียอวัยวะอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง จ่ายผลประโยชน์เป็นจำนวน 100% ของจำนวนผลประโยชน์อันจะพึงจ่ายตามข้อตกลงคุ้มครอง อ..2

6. บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทุกแผนความคุ้มครอง

                        6.1 บริการให้ความช่วยเหลือแพทย์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บริการฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์, บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล การนัดหมายกับแพทย์ เป็นต้น

6.2 บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางในต่างประเทศ ทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง เช่น บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าทั่วโลกและวัคซีนที่จำเป็น, บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหาย และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศทั่วโลก เป็นต้น

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.1 การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับบมาจากอุบัติเหตุ

1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

1.5 การแท้งลูก

1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ

1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

1.8 อาหารเป็นพิษ

1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc Herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation)  ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

1.11 การก่อการร้าย

1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตราย อื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

         2.  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)

2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ

2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

2.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

2.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงครามหรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


[ +zoom ]
ประกันอุบัติเหตุ
- PA. Extreme [3 มีนาคม 2553 18:52 น.]
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Executive P.A. [3 มีนาคม 2553 18:52 น.]
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( แบบครอบครัว ) P.A. Family [3 มีนาคม 2553 18:52 น.]
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Classic P.A. [3 มีนาคม 2553 18:52 น.]
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. Hospital Care [3 มีนาคม 2553 18:52 น.]
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A. Plus [3 มีนาคม 2553 18:52 น.]
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Easy P.A. [3 มีนาคม 2553 18:52 น.]
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY